วางแผนจัดงานวันครู ปี 63

25 ธ.ค.62 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอเมืองแพร่ เพื่อวางแผนการจัดงานวันครู ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อระลึกถึงพระคุณครูบูรพาจารย์ ส่งเสริมความสามัคคีระหว่างครู และเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประกอบคุณงามความดีฯ ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน

เปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหมายให้บุคลากรกลุ่มส่งเสริมฯ และกลุ่มนโยบายและแผน ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 เพื่อดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ระหว่างวันที่ 27 ธ.ค.2562 – 2 ม.ค.2563โดยมี นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน ณ ลานวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่

23 ธ.ค.62 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 14/2562 ร่วมกับคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ โดยมี นายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุม

วางแผน ซักซ้อมการประเมินห้องเรียนคุณภาพและโรงเรียนคุณภาพ

23 ธ.ค.62 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อวางแผนการนิเทศและซักซ้อมการประเมินและคัดเลือกห้องเรียนคุณภาพต้นแบบและโรงเรียนคุณภาพต้นแบบ พร้อมทั้งการประเมิน คงสภาพห้องเรียนคุณภาพต้นแบบและโรงเรียนคุณภาพต้นแบบของกลุ่มเครือข่ายการศึกษา เพื่อรับรางวัลในโอกาสวันครู 16 มกราคม 2563

รับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ." วันที่ 18 ธันวาคม 2562

18 ธ.ค.62 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผอ.กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ." ประจำวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมวิดีโอคอนเฟอร์เร้นส์ สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมทั้งได้ประชุมทีมบริหารเรื่องการปฏิบัติงานในหน้าที่และงานสำคัญต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลที่สุด

รับนักเรียนระดับจังหวัด

17 ธ.ค.62 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับจังหวัดแพร่ ครั้งที่2/2562 ณ ห้องประชุมศรีช่อแฮ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ โดยมี นางสาวประไพพร อุทธิยา รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการประชุม

ประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 7/2562

17 ธ.ค.62 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 7/2562 ณ ห้องประชุมยมหิน สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมทั้งได้มอบนโยบายไปสู่การปฏิบัติในการออกนิเทศ ติดตามสถานศึกษาในสังกัด

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed