ประชุมบุคลากร ศธจ.แพร่

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมบุคลากรที่จะไปปฏิบัติงานสำนักงานศึกษาจังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมสักทอง 2

อบรมครูเอกชน

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สู่การประเมินคุณภาพภายนอก โครงการพัฒนาคุณภาพผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนในระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายเทอดศักดิ์ ผิวเกลี้ยง นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดแพร่ กล่าวรายงาน ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 2

อบรมบรรณารักษ์

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ.และการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในโรงเรียน ณ ห้องประชุมสักทอง 1

ประชุมประจำเดือน

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมสักทอง 1 พร้อมทั้งยังได้รับฟังการบรรยายธรรมจากพระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่/เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง หลังจากนั้นเป็นพิธีมอบเกียรติบัตรยอดเยี่ยมสำหรับนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน

ทำบุญตักบาตร

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ นำคณะผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการและลูกจ้าง ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 5 รูป ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานฯ ก่อนจะเริ่มการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 ต่อไป

พิจารณาแผนพัฒนาการศึกษา

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.แพร่ เขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2559-2560 และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมสักทอง 2

รับสมัครคัดเลือก

นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมการรับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตร 38 ค(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัด สพฐ. ณ ห้องประชุม 3 สพป.แพร่ เขต 1

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed