พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

การประชุมการพิจารณาการใช้เงินเหลือจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

​22 กันยายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมการพิจารณาการใช้เงินเหลือจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน และ การประชุมชี้แจงแนวทางการใช้เงินเหลือจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบลงทุน พร้อมด้วย นายกนก อยู่สิงห์ นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ 1 ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1

รับชมการถ่ายทอดสดงานประชุมวิชาการ

21  กันยายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 รับชมการถ่ายทอดสดงานประชุมวิชาการ “เดินหน้าพลิกโฉมสร้างนวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียน ก้าวข้ามสภาวะวิกฤตโควิด-19 แบบ Active Learning” ผ่านทาง OBEC Channel ถ่ายทอดสดจากหอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ กทม.

ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแจ้งความประสงค์รับวัคซีน Pfizer นักเรียน

20 กันยายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา    แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายพงษ์พันธ์  ชัยรัตน์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เข

จิตอาสาพัฒนาวัดโศภนาลัย

20 กันยายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 นายกนก อยู่สิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาวัดโศภนาลัย ต.ทุ่งกวาว อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ เราทำดีด้วยหัวใจ” สนองนโยบ

ผู้ว่าพาเข้าวัดโศภนาลัย

21 กันยายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรใน สพป.แพร่ เขต 1 ผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง ร่วมกิจกรรม ทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา ตามโครงการ “ผู้ว่าแพร่พาเข้าวัด ประชารัฐร่วมใจ ฝ่รักษาศีล 5” ณ โศภนาลัย ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ภายใต้การขับเคลื่อนโครงการ วัด ประชา รัฐสร้างสุ

การประชุมแนวทางการให้บริการวัคซีนโควิด 19 (Pfizer)

17 กันยายน 2564 นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมแนวทางการให้บริการวัคซีนโควิด 19 (Pfizer) สำหรับนักเรียนอายุ 12 ปีขึ้นไป ร่วมกับนางกนิษฐ์ฎา  ฐานะวุฒิกุล นายพิทักษ์  กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายพงษ์พันธ์  ชัยรัตน์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีโรงเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุม ผ่าน Application Zoom

พิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”

17 กันยายน 2564 นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานในพิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 โดยทางกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้ดำเนินการประเมินจนเสร็จสิ้นแล้ว จึงได้มีการดำเนินการจัดพิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” และได้มอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ป

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed