คณะกรรมการการประเมินผลสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ระยะ 1 ปี (รอบที่ 1) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

19 พฤษภาคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมเป็นคณะกรรมการการประเมินผลสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ระยะ 1 ปี (รอบที่ 1) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขตตรวจราชการที่ 16 (เชียงราย น่าน พะเยา แพร่) ของ นายมรกต อนุเคราะห์ ตำแหน่ง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 โดยมี นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผอ.สพม.เชียงใหม่ เป็นประธานกรรมการ และ นายวิเศษ เชยกระรินทร์ ผอ.สพป.เชียงราย เข

คณะกรรมการการประเมินผลสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ระยะ 1 ปี (รอบที่ 1) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

18 พฤษภาคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมเป็นคณะกรรมการการประเมินผลสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ระยะ 1 ปี (รอบที่ 1) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขตตรวจราชการที่ 16 (เชียงราย น่าน พะเยา แพร่) ของ นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ตำแหน่ง ผอ.สพป.พะเยา เขต 2 โดยมี นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผอ.สพม.เชียงใหม่ เป็นประธานกรรมการ และ นายวิเศษ เชยกระรินทร์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต

ร่วมรับชมกิจกรรม รายการ "คลินิก สตผ." ครั้งที่ 4

18 พฤษภาคม 2566 นางปนัดดา อุทัศน์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และนางพัทธ์ธีรา บุญทน ผอ.กลุ่มส่งเสริมทางไกลและเทคโนโลยี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน ร่วมรับชมกิจกรรม รายการ "คลินิก สตผ." ครั้งที่ 4 เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้นฯ ของ สพฐ. ณ ห้องประชุมโกศล สพป.แพร่ เขต 1

คณะกรรมการการประเมินผลสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ระยะ 1 ปี (รอบที่ 1) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

18 พฤษภาคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมเป็นคณะกรรมการการประเมินผลสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ระยะ 1 ปี (รอบที่ 1) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขตตรวจราชการที่ 16 (เชียงราย น่าน พะเยา แพร่) ของ นายธงชัย คำปวง ตำแหน่ง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 โดยมี นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผอ.สพม.เชียงใหม่ เป็นประธานกรรมการ และ นายวิเศษ เชยกระรินทร์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 3 ร่วม

การประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 รอบ6 เดือน

16 พฤษภาคม 2566 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 รอบ6 เดือน ของนางนันทิกานต์ ไชยชนะผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกาญจนาราม (ประชาชนูทิศ) โดยมี นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และ นางณัฐพิมล ธรรมสรางกูร ร่วมเป็นกรรมการ

ลงพื้นที่ให้กำลังใจคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ตรวจเยี่ยมความพร้อมในการเปิดเรียนวันแรก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

16 พฤษภาคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ลงพื้นที่ให้กำลังใจคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ตรวจเยี่ยมความพร้อมในการเปิดเรียนวันแรก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 และมอบนโยบายให้กับคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ณ โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ (ม่วงไข่วิทยาคาร) ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าในการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ให้การต้อนรับ

พื้นที่ให้กำลังใจคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ตรวจเยี่ยมความพร้อมในการเปิดเรียนวันแรก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

16 พฤษภาคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ลงพื้นที่ให้กำลังใจคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ตรวจเยี่ยมความพร้อมในการเปิดเรียนวันแรก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 และมอบนโยบายให้กับคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ณ โรงเรียนบ้านห้วยขอน (ญาณศรัทธาสามัคคี) ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่ พร้อมทั้ง ตรวจดูสถานที่ในการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ให้การต้อนรับ

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed