สภากาแฟ

14 มกราคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แพร่ เขต 1 ดร.พิทักษ์ กาวีวน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 นายพงศ์เดชน์ เศรษฐ์นิติกุล ผอ.กลุ่มอำนวยการ ร่วมประชุมสภากาแฟ ณ ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ซึ่งจัดโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็น

ร่วมกิจกรรมตามโครงการ "ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชารัฐร่วมใน ใฝ่รักษาศีล 5"

13 มกราคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายพงศ์เดชน์ เศรษฐ์นิติกุล ผอ.กลุ่มอำนวยการ นางวิมลสิริ ประเทือง นายสรวิชญ์ บัลลังก์นาค ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร) ร่วมกิจกรรม     ตามโครงการ “ผู้ว่าแพร่พาเข้าวัด ประชารัฐร่วมใจ ใฝ่รักษาศีล 5” 2564 ณ วัดถิ่นใน อำเภอเม

รับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 1/2564 และประชุมทางไกลการประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ

6 มกราคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายกนก อยู่สิงห์ ดร.พิทักษ์ กาวีวน ดร.กนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 1/2564 ประจำวันพุธที่ 6 มกราคม 2564 พร้อมทั้งเข้าร่วมรับฟังนโยบายการจัดการศึกษาของ สพฐ.

ประชุมทีมบริหารเพื่อมอบนโยบายและเตรียมการเผ้าระวัง COVID-19

4 มกราคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมทีมบริหาร ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน เรื่องการเตรียมการและ  การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยส่งเสริมให้มีการสวมหน้ากากอนามัย 100% โดยมีศึกษานิเทศก์และบุคลากรในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเข้า

สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

4 มกราคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ นายกนก อยู่สิงห์ ดร.กนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล ดร.พิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้าง สพป.แพร่ เขต 1 สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือในสำนักงานฯ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ซึ่ง นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ได้อวยพรให้บุคลากรประสบความสุข ความเจริญ ในทุก ๆ ด้าน

ประชุมคณะทำงานจัดทำองค์ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน

29 ธันวาคม 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำองค์ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ณ ห้องประชุมกระดังงา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 5/2563

22 ธันวาคม 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 นางนิตยา กันทาสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ นายชนกันต์ แสนขันธ์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed