ทิศทางการปฏิรูปการศึกษา

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมทางไกลด้วยระบบวิดิโอคอนเฟอเรนซ์ เรื่อง ทิศทางการปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ช่อง ๙ อ.ส.ม.ท. มี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ผอ.กลุ่ม ศึกษานิเทศก์และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑ โดยพลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ประธานการประชุม

กลั่นกรองการย้าย

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แพร่ เขต ๑ มี นางสุนิดา  ราชสิกข์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นกรรมการและเลขานุการ

รับสมัคร รอง ผอ.,ผอ.ร.ร.

สพป.แพร่ เขต ๑ เปิดการรับสมัคร รอง ผอ.,ผอ.ร.ร.ในระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.แพร่ เขต ๑ โดยมี นางสุนิดา  ราชสิกข์ เป็นผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นิเทศเครือข่ายมิ่งเมือง

นายสุกิจ ยาพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 นิเทศ กำกับ ติดตาม และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง ในการเตรียมสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2557 

สอบนานาชาติ

ายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ประธานดำเนินการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ สนามสอบโรงเรียนวัดเมธังกราวาส

มอบความสุขให้น้อง

นายพีรวัฒน์  ดีพอ รักษาการ ผอ.ร.ร.บ้านท่าวะ และคณะครูให้การต้อนรับ นายสมศักดิ์  ตาทิพย์  หัวหน้าตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่พร้อมคณะ  ได้มาเยี่ยมโรงเรียนบ้านท่าวะตามโครงการส่งความสุขให้น้องน้อยบนดอยสูง และได้ติดตามโครงการพระราชดำริ  กิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน การทำบัญชีต้นกล้า 

ประชุมกรรมการลูกเสือสามัญ

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฝึกอบรมลูกเสือสามัญ รุ่นใหญ่ต้านภัยยาเสพติด ในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แพร่ เขต ๑

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed