บำเหน็จความชอบยาเสพติด

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมคณะทำงานคัดเลือกเจ้าหน้าที่ เพื่อพิจารณาบำเหน็จความชอบ ประจำปี ๒๕๕๖(กรณีพิเศษ) ให้แก่ผู้ปฏิบัติงารนด้านยาเสพติดสังกัดกระทรวงศึกษาธิการใน จ.แพร่ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แพร่ เขต ๑

ตัวแทนเข้าแข่งขันงานศิลปะระดับชาติ

นายสุกิจ  ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมตัวแทนผู้เข้าแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับชาติ ณ ห้องประชุมสักทอง ๒ สพป.แพร่ เขต ๑

หลักสูตรแกนกลาง

นายไพรสณฑ์  มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เปิดการอบรมการใช้โปรแกรมจัดทำเอกสารงานทะเบียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕)ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑ โดยมี นายประพันธ์  หงษ์เจ็ด ผอ.กลุ่มนิเทศฯชี้แจงรายละเอียด

หลักสูตรปฐมวัย

นายไพรสณฑ์  มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประธานเปิดการอบรมการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑ 

ค่ายลูกเสือแม่ยางตาล

นายเสมอ  วีระบูลยฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เปิดรอบกองไฟค่ายลูกเสือ โดย ว่าที่ ร.ต.พิพัฒน์  เสนาธรรม ผอ.ร.ร.บ้านแม่ยางตาล/ร.ร.บ้านหนองเจริญ ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร นำนักเรียนระดับชั้น ป.4-6 ไปเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ณ ถ้ำผานางคอย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2558

ประชุมผู้บริหาร

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์  ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑

บ้านอ้อยยอดเยี่ยม

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์  ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ มอบเกียรติบัตรให้แก่ นายวิรย์  สินธุวงค์ ผอ.ร.ร.บ้านอ้อยวิทยาคาร ที่ผ่านการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น  นายอดิพงษ์  กันหมุด บรรณารักษ์ดีเด่น  นางอรุณี  พันธุ์กสิกรรม ครูผู้สอนดีเด่น  

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed