เหรียญทองรำวงมาตรฐาน

นายมงคล  พรมปาน ผอ.รร.บ้านแม่ทราย อ.ร้องกวาง และคณะครู ได้นำนักเรียนเข้าแข่งขันรำวงมาตรฐาน ระดับชั้น ม.ต้น ได้รับรางวัลเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ “สุดยอดเด็กไทยก้าวไกลสู่สากล” ครั้งที่ ๖๔ ณ เมืองทองธานี  

แม่ยางตาลแข่งขันกีฬาสี

ว่าที่ ร.ต.พิพัฒน์  เสนาธรรม ผอ.ร.ร.บ้านแม่ยางตาล/ร.ร.บ้านหนองเจริญ และคณะครู จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน  ร.ร.แม่ยางตาล ร.ร.บ้านหนองเจริญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ สนามโรงเรียนแม่ยางตาล เมื่อวันศุกร์ที่  ๑๓  ก.พ. ๒๕๕๘

รับฟังนโยบายผ่าน วิดิโอคอนเฟอร์เร้นท์

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ นายสมศักดิ์  อภัยกาวี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นายเสน่ห์  ศรีเทพ ผอ.กลุ่มบริหารการเงินฯ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับฟังนโยบายการบริหารงบประมาณ ปี ๒๕๕๘ งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างผ่านระบบวิดิโอคอนเฟอร์เร้นท์ ณ ห้องศูนย์พัฒนาบุคลากรด้าน ICT สพป.แพร่ เขต ๑

ร.ร.เจริญศิลป์อวยพรวันตรุษจีน

นายไพรสณฑ์  มะโนยานะ นายสุกิจ  ยาพรม นายเสมอ  วีระบูลยฤทธิ์ นางศุภมาส  สินมณี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ และคณะบุคลากรในสำนักงานเขตฯ รับอวยพรจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ร.ร.เจริญศิลป์  เนื่องในเทศกาลตรุษจีน ณ สพป.แพร่ เขต ๑ 

ติดตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน

ดร.ปัญญา  แก้วกียูร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ติดตาม ตรวจสอบโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านสวนเขื่อนและ ร.ร.วัดกาญจนาราม  โดยมี นายสง่า  หมอนเขื่อน ผอ ร.ร.บ้านสวนเขื่อน น.ส.ณัฐวิมล ธรรมสรางกูล ผอ.ร.ร.บ้านดง นายเชิด  คำปลิว ผอ.ร.ร.บ้านแม่แคม และ นายรณยุทธ์  วงศ์พญา ผอ.ร.ร.บ้านทุ่งเหนือ นายกรัณย์ เฮงพานิช ผอ.ร.ร.บ้านห้วฝาย และคณะครูร่วมให้การต้อนรับ

เปิดห้องสมุด

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เปิดห้องสมุดมีชีวิตของ  ร.ร.อนุบาลเทพสุนทรินทร์  อ.สอง โดยมี คณะผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายการศึกษายมเหนือ คณะครูให้การต้อนรับ

เปิดกาดหมั้วละอ่อน

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ชมกาดหมั้วละอ่อน  ร.ร.อนุบาลเทพสุนทรินทร์  อ.สอง เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักการอยู่ร่วมกลุ่ม รู้จักการซื้อ-ขาย นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยมี คณะผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายการศึกษายมเหนือ ให้การต้อนรับ

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed