ประชุมสภากาแฟ เดือนมีนาคม 2560

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ร่วมงานประชุมสภากาแฟหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมกาศเพชร ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2 โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานฯ และมี นายสุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 นางศุภมาศ สินมณี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 และคณะ

โรงเรียนดีใกล้บ้าน

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมพิจารณาข้อมูลรายชื่อโรงเรียนประถมศึกษาดีใกล้บ้าน ตามแผนที่ GIS ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม 1 สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และประธานเครือข่ายการศึกษาในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ทุกเครือข่ายเข้าร่วมประชุมพิจารณา

ประชุม กศจ.แพร่ ครั้งที่ 3/2560

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.แพร่ ประธาน กศจ.แพร่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ กศจ.แพร่ ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมสักทอง 2 สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นกรรมการและเลขานุการ

ประชุม อกศจ.ครั้งที่ 3/2560

นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ประธานอนุกรรมการ อกศจ.แพร่ เป็นประธานการประชุม อกศจ.แพร่ ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมสักทอง 2 สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ

รับ ผอ.กลุ่มอำนวยการ

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ และคณะฯ ต้อนรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.น่าน เขต 1 โดยมี นายชูเกียรติ ด่านธนทรัพย์ ผอ.สพป.น่า่น เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดน่าน และคณะเดินทางมาส่ง นายพงศ์เดชน์ เศรษฐ์นิติกุล ซึ่งมารับตำแหน่ง ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพป.แพร่ เขต 1

คัดกรองนักเรียนยากจน

นายสุกิจ ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลระบบคัดกรองนักเรียนยากจนตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ (ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน) ระยะที่ 2 ณ ห้องประชุมสักทอง 1 สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นางบุษยา ใจบุญทา และ นายชัยยุทธ์ ชาติสิงห์ทอง เป็นวิทยากร

ประเมินพัฒนาการนักเรียนอนุบาล

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมสักทอง 1 สพป.แพร่ เขต 1

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed