กีฬาแม่ยางร้อง

นายสุกิจ  ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่เขต ๑ ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑานักเรียน ผู้ปกครองบ้านแม่ยางร้องเกมส์ ประจำปี ๒๕๕๘ โดยมี นายธวัชชัย  วังคะออม ผอ.ร.ร.บ้านแม่ยางร้องและคณะครูให้การต้อนรับ

สักการะเจ้าที่

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รองผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ และคณะข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา สักการะพระพุทธรูปประจำสำนักงาน ศาลสมเด็จพระนเรศวร พระภูมิเจ้าที่ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘

สวัสดีปีใหม่

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รับพรปีใหม่จาก นายธีระวิทย์  ภิญโญ ผอ.ร.ร.วัดเมธังกราวาส และคณะครู เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ณ ห้องรับรอง สพป.แพร่ เขต ๑

ทำบุญ สนง.

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ร่วมทำบุญสำนักงานฯ ในวันขึ้นปีใหม่ 2558 ณ ห้องประชุมสักทอง สพนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

เปิดป้ายห้องสมุด ร.ร.บ้านศรีมูลเรือง

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประธานพิธีเปิดป้ายอาคารห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๗ ของโรงเรียนบ้านศรีมูลเรือง ณ ห้องสมุด ร.ร.บ้านศรีมูลเรือง อ.สอง  โดยมี นายสถิตย์    รัตนานันท์ ประธานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านศรีมูลเรือง กล่าวรายงาน ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ

เตรียมงานวันเด็ก

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ กำหนดจัดในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS(อบจ.กอเปา) โดยมีกิจกรรมการละเล่นของเด็กนักเรียนหลายรายการ

เตรียมงานวันครู ปี ๕๘

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมการจัดงานวันครู ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมสักทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม คณะกรรมการคุรุสภา และผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษาอื่นเข้าร่วมประชุม

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed