ประชุมกรรมการสอบ NT

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานการสอบและคณะกรรมการคุมสอบ NT ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑ โดยมี นายประพันธ์ หงส์เจ็ด ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าาวรายงาน นางกัญญณัฐ ศรีวิชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ปี ๒๕๕๘ แผนยุทธศาสตร์ที่ ๑ การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑

ประเมินผลงานเชี่ยวชาญ

นายนพพร  สุวรรณรุจิ ประธานการประเมินผลงานข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา และคณะ ประเมินผลงาน นายเสถียร  วิทยาภรณ์พงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแพร่ เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โดยมี นายปฐมพงษฺ  ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมให้การต้อนรับ ณ ร.ร.อนุบาลแพร่

นักบินน้อย สพฐ.

นายเมทวินทร์  อินต๊ะจวง ผอ.รร.ไทยรัฐวิทยา ๓๑ นายธวัชชัย  ขำหรุ่น ครูผู้ฝึกสอน ได้นำนักเรียนเข้าแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน(โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง อันดับ ๑ สถิติ 92 วินาที งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ “สุดยอดเด็กไทยก้าวไกลสู่สากล” ครั้งที่ ๖๔ ณ เมืองทองธานี

ติดตามมาตรฐานเขตฯ

นายธเนศ  ขำเกิด ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและคณะฯ จาก สพฐ. มาติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.แพร่ เขต ๑ ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑

เหรียญทองรำวงมาตรฐาน

นายมงคล  พรมปาน ผอ.รร.บ้านแม่ทราย อ.ร้องกวาง และคณะครู ได้นำนักเรียนเข้าแข่งขันรำวงมาตรฐาน ระดับชั้น ม.ต้น ได้รับรางวัลเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ “สุดยอดเด็กไทยก้าวไกลสู่สากล” ครั้งที่ ๖๔ ณ เมืองทองธานี  

แม่ยางตาลแข่งขันกีฬาสี

ว่าที่ ร.ต.พิพัฒน์  เสนาธรรม ผอ.ร.ร.บ้านแม่ยางตาล/ร.ร.บ้านหนองเจริญ และคณะครู จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน  ร.ร.แม่ยางตาล ร.ร.บ้านหนองเจริญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ สนามโรงเรียนแม่ยางตาล เมื่อวันศุกร์ที่  ๑๓  ก.พ. ๒๕๕๘

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed