ร่วมกิจกรรม "สภากาแฟ" ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมกิจกรรม "สภากาแฟ" ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 เพื่อพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การประสานงานอย่างไม่เป็นทางการระหว่างภาคราชการ อปท.

การคัดเลือกสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

23 พฤษภาคม 2566 นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการคัดเลือกสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะวีวิต ประจำปี 2566 ณ ห้องกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการคัดเลือก

การประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ในช่วงระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1

22 พฤษภาคม 2566 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ในช่วงระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 ของนายวรเมธ อุ่นใจ ผอ.ร.ร.บ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์) และนายพัชร เกียรติวาณิช ผอ.ร.ร.วัดห้วยหม้าย(หมายประชากร) โดยมี นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และ นางสาวณัฐพิมล ธรรมสรางกูร ร่วมเป็นกรรมการ

ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม จากสถาบันพัฒนาคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์

 20 พฤษภาคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม จากสถาบันพัฒนาคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์ โดยผู้เข้าอบรม ประกอบด้วยคณะครู ร.ร.แพร่ปัญญานุกูล จำนวน 71 คน และคณะครู ร.ร.อนุบาลแพร่ จำนวน 20 คน การฝึกอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

(Coaching Team) ให้คำปรึกษา แนะนำการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

19 พฤษภาคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษา (Coaching Team) ให้คำปรึกษา แนะนำการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 3 ของนายกฤษฏิพงศ์ มาตะรักษ์ ตำแหน่งรอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 ผ่าน Application ZOOM โดยมี นายสมพงษ์ บุตรวัน รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 และนางสาววรนันท์ รวมสุข รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ร่วมเป็นคณะกรรมการ ณ ห้องประชุมเมือ

การประชุมชี้แจงแนวทางเพื่อขับเคลื่อน โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ (โครงการโรงเรียนสุจริต)

19 พฤษภาคม 2566 นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางเพื่อขับเคลื่อน โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี ผอ.กลุ่ม/บุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมชี้แจงแนวทางฯ ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ณ ห้องประช

ร่วมประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อซักซ้อมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

19 พฤษภาคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายมรกต อนุเคราะห์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อซักซ้อมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed