สัญจรพญาพล

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ติดตามขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ณ โรงเรียนบ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร) อ.เมือง จ.แพร่

พิจารณาจัดสรรโต๊ะ เก้าอี้

นายกนก อยู่สิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมพิจารณาจัดสรรโต๊ะ เก้าอี้นักเรียนสังกัด สพฐ. โดยมีประธานเครือข่ายการศึกษาในสังกัดทุกเครือข่ายเข้าร่วมประชุมด้วย

สัญจรเบญจมิตร

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร ณ โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 

นิเทศ ติดตาม

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการนิเทศแบบบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และตามนโยบายของ สพฐ. ณ ห้องประชุมยมหิน สพป.แพร่ เขต 1

สัญจรสองฝั่งสามัคคี

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ประชุมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน กลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี ณ ห้องประชุมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31 อ.สอง จ.แพร่

ต้อนรับองคมนตรี

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และนักเรียนทุนพระราชทานฯ ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูล รศ.ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาพร้อคณะ ซึ่งเดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาเขตจังหวัดแพร่ ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม โรงเรียนบ้านแม่แรม โรงเรียนบ้านวังเลียง และโรงเรียนสรอยเสรีวิทยา เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ณ

สัญจรยมเหนือ

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มฯ นิเทศติดตามการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ณ โรงเรียนบ้านคุ้ม อ.สอง จ.แพร่

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed