การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการพัฒนาและบริหารจัดการสถานศึกษา บูรณาการสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้โครงการ “โรงเรียนประชารัฐ CONNEXT ED”

10 เมษายน 2567 นางสาวพรนภา ประยศ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการพัฒนาและบริหารจัดการสถานศึกษา บูรณาการสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้โครงการ “โรงเรียนประชารัฐ CONNEXT ED” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

เข้าร่วมงาน "สภากาแฟ" ประจำเดือนเมษายน 2567

10 เมษายน 2567 นางปนัดดา อุทัศน์ รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางสาวพรนภา ประยศ รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางโสภา เครือแสง ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางพัทธ์ธีรา บุญทน ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ สพป.แพร่ เขต 1 และบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมงาน "สภากาแฟ" ประจำเดือนเมษายน 2567 ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน กระทรวงยุติธรรม (หน่วยงานในสังกัด) หอการค้าจังหวัดแพร่ สภาอุตสาห

การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2567

9 เมษายน 2567 นายสัญญา สิทธิเสนา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2567 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมกระดังงา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 โดยมีผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษาและผู

ห้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นางสาวพรนภา ประยศ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1

9 เมษายน 2567 นายสัญญา สิทธิเสนา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางปนัดดา อุทัศน์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษา และบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นางสาวพรนภา ประยศ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ประธานอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ.

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

5 เมษายน 2567 นายสัญญา สิทธิเสนา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ณ ห้องประชุมสักทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 โดยมี นายพงษ์พันธ์ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการกล

ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลนักเรียน ผู้สมัครเข้ารับทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฏราชกุมาร (ม.ท.ศ.)

4 เมษายน 2567 นายสัญญา สิทธิเสนา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลนักเรียน ผู้สมัครเข้ารับทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฏราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 16 ปี 2567 จังหวัดแพร่ (โรงเรียนลองวิทยา โรงเรียนวังชิ้นวิทยา โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ โรงเรียนเทพนารี) โดยมี นายสุวิณ เทพสาธร รองศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประธานคณะกรรมการ

เยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ และผู้ผ่านการคัดเลือกด้านผลงานที่เป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความสามารถในการนิเทศการศึกษา

4 เมษายน 2567 นางสาวพรนภา ประยศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ และผู้ผ่านการคัดเลือกด้านผลงานที่เป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความสามารถในการนิเทศการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 ณ โรงเรียนวัดต้นไคร้ บ้านต้นไคร้ ต.ช่อแฮ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed