อวยพรตรุษจีน

วันที่ 23 มกราคม 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเจริญศิลป์ ที่นำคณะสิงโตทองมาอวยพรเนื่องในวันตรุษจีนและในวันขึ้นปีใหม่ 2563

วันครู ครั้งที่ 64 อำเภอเมืองแพร่

16 มกราคม 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 9 รูป ในโอกาสวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนอนุบาลแพร่ พร้อมทั้งได้จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2563 โดยได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัล จำนวน 252 ราย

รับชมรายการ"พุธเช้าข่าวโรงเรียน พุธเช้าข่าวสพฐ." ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 8 มกราคม 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยรองผอ.สพป.ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียน และพุธเช้าข่าวสพฐ.

รับการเยี่ยมชมและนิเทศติดตามฯ

8 มกราคม 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 รับการเยี่ยมชม นิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานศูนย์เครือข่ายการสอนสำหรับเด็กป่วยที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาในโรงพยาบาลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ร่วมกับสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ณ ห้องประชุมแพรห้อมคราม ชั้น 8 โรงพยาบาลแพร่

ลงพื้นที่ช่วยเหลือโรงเรียนประสบวาตภัย

วันที่ 2 มกราคม 2562 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นำคณะช่างไม้ นักการภารโรงในสังกัด ออกช่วยเหลือและซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งปลูกสร้างอื่น ของโรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว อ.สอง จ.แพร่ ซึ่งประสบเหตุวาตภัยเพื่อให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ และปลอดภัยต่อเด็กนักเรียน ทั้งนี้ได้ร่วมกับนายกิติพัฒน์ กะวัง นายอำเภอสอง ผู้แทนจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ การไฟฟ้าอำเภอสอง ผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายย

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

26 ธ.ค.62 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 12/2562 โดย ดร.กานต์เปรมปรีดิ์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้ให้หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่แนะนำตัว ให้ที่ประชุมได้รู้จัก

เปิดงานการนำเสนอ Best Practice กลุ่มเครือข่ายฯ ยมเหนือ

26 ธ.ค.62 นายกนก อยู่สิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดงานการนำเสนอ Best Practice ห้องเรียนคุณภาพและโรงเรียนคุณภาพต้นแบบ กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ ณ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ โดยมี นายวิวัฒน์ ทองภักดี ประธานกลุ่มเครือข่ายฯ กล่าวรายงาน

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed