บริหารอัตรากำลังผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน

22 มกราคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมการบริหารอัตรากำลังผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนเรียนรวมในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ณ ห้องประชุมวาสนา  โดยมี ดร.กนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางสาวกิ่งกาญจน์ มังกรณ์  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และ นางสาวสุนทรียา กำกอบ  นั

รับฟังแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน

2 มกราคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายกนก อยู่สิงห์ ดร.พิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางปนัดดา อุทัศน์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stan Alone คุณภาพสูง ผ่านระบบทางไกล Video Conference กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1

สร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ

22 มกราคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมพิธีเปิดอบรมสัมมนาโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังงาน กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 บูรณาการร่วมกับโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายวิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน

ขับเคลื่อนโรงเรียนกองทุนฯ

21 มกราคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสนับสนุน ขับเคลื่อน ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุม

โรงเรียนสุจริต

21 มกราคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมโครงการโรงเรียนสุจริต เพื่อซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตและการประเมิน ผลสัมฤทธิ์ในการใช้หลักสูตรทุจริตศึกษา ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom โดยมี นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศฯ พร้อมด้วยศึกษานิเ

ร่วมงาน "วันยุทธหัตถี

18 มกราคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1  ร่วมพิธี "วันยุทธหัตถี ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ณ หอประชุมตรีเทพ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า (โรงเรียนการป่าไม้แพร่) ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี

นิเทศโรงเรียนวัดศรีภูมิ

14 มกราคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ดร.พิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายพงศ์เดชน์ เศรษฐ์นิติกุล ผอ.กลุ่มอำนวยการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการดำเนินกิจกรรมตามโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนวัดศรีภูมิ กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล โดยมี นายอดุลย์ นาเทพ ผอ.โรงเรียน และคณะครู/บุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกอย่างดียิ่ง

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed