ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโอกาสที่เปิดเรียน Onsite

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหมายให้ นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายพงษ์พันธ์ ชัยรัตน์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านร่องฟอง โรงเรียนบ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อ(เหมืองหม้อสามัคคี) โรงเรียนบ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์)

ปฏิบัติธรรม เวียนเทียน ในกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา

วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมปฏิบัติธรรม เวียนเทียน ในกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2565 โดยมีนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

กิจกรรมเทศน์มหาชาติ ส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา

วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในกิจกรรมเทศน์มหาชาติ ส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พร้อมด้วย นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ สวดมนต์ เจริญภาวนา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ณ วัดพ

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและพัฒนาเว็บไซต์

11 พฤษภาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหมายให้ นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและพัฒนาเว็บไซต์สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมฮิพ กรุงเทพฯ โดยสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รับชม รายการ “พุธเช้า...ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 15/2565

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายพิทักษ์ กาวีวน นายไตรยศ เสรีรักษ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับชม รายการ “พุธเช้า...ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 15/2565 ผ่านช่องทาง Online เพื่อรับฟังข้อราชการของ สพฐ. และขับเคลื่อน ติดตาม การปฏิบัติงานตามนโยบายจาก สพฐ. ณ ห้องประชุมกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1

ร่วมงานสภากาแฟ ณ คุ้มวิชัยราชา อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางพงศ์เดชน์ เศรษฐ์นิติกุล ผอ.กลุ่มอำนวยการ ร่วมงานสภากาแฟ ณ คุ้มวิชัยราชา อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ จัดโดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงกลาโหมและกระทรวงคมนาคม ซึ่งเป็นการพบปะของหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดแพร่ โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน

กิจกรรมเทศน์มหาชาติ ประเพณีไหว้พระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี พระคู่บ้านคู่เมืองแพร่

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.30 น. นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมกิจกรรมเทศน์มหาชาติ ประเพณีไหว้พระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี พระคู่บ้านคู่เมืองแพร่ และงานส่งเสริมพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2565 โดยมีนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี ณ พระอุโบสถ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed