การคัดเลือก ผลงาน โครงการส่งเสริมการอ่านและการใช้ห้องสมุดประจำปี พ.ศ. 2565

26 พฤษภาคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานในการคัดเลือก ผลงาน โครงการส่งเสริมการอ่านและการใช้ห้องสมุดประจำปี พ.ศ. 2565 ซึ่งมีโรงเรียนที่ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 6 โรงเรียน โดยมี นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มเทศ ติดตามฯ, ศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการ ร่วมคัดเลือกผลงาน

การประชุมการกำหนดแผนการดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีของ กศจ. แพร่

26 พฤษภาคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมการกำหนดแผนการดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีของ กศจ. แพร่ โดยผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ประกอบด้วย นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายวิริยะ วรายุ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2, ผู้แทนจาก สพม.แพร่ และบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล ณ ห้องโกศล สพป.แพร่ เขต 1

การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการมีกิจกรรมทางกายที่เหมาะสม ผ่านกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 5

26 พฤษภาคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการมีกิจกรรมทางกายที่เหมาะสม ผ่านกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 5 ในการประชุมครั้งนี้ เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกาย/การบริหารร่างกายด้วย "9 ท่า ล้านนาไทย"/การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้วยอาหาร จากทีมวิทยากรศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนครูโรงเรียนในเขตพื้นท

การประชุมคณะทำงานพิจารณายกร่างองค์ประกอบตัวชี้วัดเพื่อใช้เป็นแนวทางการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือน

25 พฤษภาคม 2566 นายไตรยศ เสรีรักษ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณายกร่างองค์ประกอบตัวชี้วัดเพื่อใช้เป็นแนวทางการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2566) โดยผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ประกอบด้วย นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม/ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 3/2566

24 พฤษภาคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 3/2566 เพื่อรับทราบและหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุมเกียรติยศ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ โดยมี นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุม

 

รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 20/2566

24 พฤษภาคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 20/2566 ประจำวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 ผ่านระบบ Video Conference Zoom เพื่อรับฟังข้อราชการของ สพฐ.

ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดแพร่

24 พฤษภาคม 2566 นายไตรยศ เสรีรักษ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ประจำกลุ่มเครือข่ายยมเหนือ ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดแพร่ และโครงการ จังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดแพร่ ณ โรงเรียนบ้านดอนชัย (ประชาอุทิศ) ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ โดยมีนายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธาน

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed