ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

รร.สุจริต

นายประสิทธิ์ อินวรรณา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน รร.แกนนำ รร.สุจริต ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โดยการนำของ รร.อนุบาลเทพสุนทรินทร์ นักเรียนที่เข้าค่ายจำนวน 14 โรงเรียน โรงเรียนละ 10 คน โดยมี นายวิวัฒน์ ทองภักดี ผอ.รร.อนุบาลเทพสุนทรินทร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน

ต้นแบบนักเรียนสุขภาพดี

นายธีรวิทย์  ภิญโญ ผอ.รร.วัดเมธังฯและคณะครูร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการประเมินโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

ยอดเยี่ยม

นายธนวัช  วุฒิเมธารักษ์ ผอ.รร.บ้านใน นายปริญญา  เทพวีระพงศ์ ครูผู้ฝึกสอน นำนักเรียนเข้าแข่งขันคีตมวยไทย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี โดยกรมพลศึกษา ในงานมหกรรมมวยไทย ณ สนามกีฬาแห่งชาติ ผลการแข่งขันคีตมวยไทย รร บ้านใน-พันเชิง สพปแพร่เขต๑ได้รับรางวัลชนะเลิศ 

ตัวเลขเพิ่มปัญญา

คณะครู รร.บ้านนาแหลม ฝึกสมองการรับรู้ของนักเรียนใน BBL ที่โรงเรียนบ้านนาแหลม สพป.แพร่ เขต 1 ตัวเลขเพิ่มปัญญา เพื่อฝึกสมองการรับรู้ โดยมี นายสานิตย์  สุขโข เป็น ผอ.รร.

ค่ายบูรณาการ

นายอนุสรณ์  พรหมลังกา ผอ.รร.รัฐราษฎร์บำรุง และคณะครูจัดค่ายบูรณาการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้การอ่านออกเขียนได้ การสื่อสารและคิดวิเคราะห์ ณ รร.รัฐราษฎร์บำรุง

ค่ายภาษาอังกฤษ

นายพรศักดิ์  ทานะขันธ์ ผอ.รร.วัดน้ำโค้งและคณะครู ร่วมกัน จัดค่ายภาษาอังกฤษ ๑๒ ก.ค. ๒๕๕๘ ได้รับการสนับสนุนในการจัดค่ายภาษาอังกฤษจาก คุณสุทธิพันธ์ ทองไหล นายกเทศมนตรีตำบลป่าแมตและคณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลป่าแมต 

ออกแนะแนวเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์

ฝ่ายแนะแนวโรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ได้รับมอบหมายจาก  พระราชเขมากร เจ้าคณะจังหวัดแพร่ ออกแนะแนวนักเรียน ที่เรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์  โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา ณ บ้านนาแหลม มีนายสานิตย์  สุขโข เป็น ผอ.รร.

รณณรงค์กำจัดไข้เลือดออก

นายอนุสรณ์  พรมลังกา ผอ.รร.รัฐราษฎร์บำรุง คณะครูและนักเรียนร่วมกันรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยการคว่ำกะลา ที่มีน้ำขังอยู่ เก็บขยะ ใส่ทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำ ในชุมชน หมู่บ้าน และในโรงเรียน

ร่วมรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติด

คณะครู นักเรียน รร.บ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) รร.บ้านดง รร.บ้านแม่แคม รร.บ้านทุ่งเหนือ ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติด ปี ๒๕๕๘  ว่า "คิดดี ทำดี ต่อต้านยาเสพติด"

ตรวจสุขภาพนักเรียน

นายทีปกร  อะทะเสน ผอ.รร.วัดห้วยหม้าย และคณะครู นำนักเรียนเข้ารับการตรวจสุขภาพ การพัฒนาคุุณภาพนักเรียนด้านสุขภาพกายของนักเรียน จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยหม้าย 

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน