ผลงานวิชาการ ของนางรำพึง จันทร์ภิรมย์ การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาตามรูปแบบการแก้ปัญหาของโพลยา

ผลงานวิชาการ การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาตามรูปแบบการแก้ปัญหาของโพลยา เรื่อง บทประยุกต์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของนางรำพึง จันทร์ภิรมย์ สพป.แพร่ เขต 1  บทคัดย่อ