ผลงานวิชาการ ของนางสาวบุหงา อุปนันชัย รายงานผลการพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกการลบ และการคูณ ทศนิยม

ผลงานวิชาการ รายงานผลการพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกการลบ และการคูณ ทศนิยม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน บ้านนาคูหา ของนางสาวบุหงา อุปนันชัย สพป.แพร่ เขต 1  บทคัดย่อ