ผลงานวิชาการ ของนายธรรมรงค์ โลกคำลือ รายงานการใช้ชุดการเรียนวิทยาศาสตร์ รายวิชาวิทยาศาตร์พื้นฐาน(วิทยาศาสตร์6)หน่วยการเรียนรู้ สิ่งมีชีวิตและกระบวนดำรงชีวิต

ผลงานวิชาการ รายงานการใช้ชุดการเรียนวิทยาศาสตร์ รายวิชาวิทยาศาตร์พื้นฐาน(วิทยาศาสตร์6)หน่วยการเรียนรู้ สิ่งมีชีวิตและกระบวนดำรงชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านวังฟ่อน (สิทธิราษฎร์บำรุง) อ.สอง จ.แพร่ ของนายธรรมรงค์ โลกคำลือ สพป.แพร่ เขต 1 บทคัดย่อ