ผลงานวิชาการ ของนางสาวไพลิน จับจ่าย รายงานผลการใช้่ชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ผลงานวิชาการ รายงานผลการใช้่ชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ด้านการสังเกตและการเปรียบเทียบของเด็กปฐมวัย ของนางสาวไพลิน จับจ่าย ร.ร.บ้านแม่ทราย สพป.แพร่ เขต 1 บทคัดย่อ