ผลงานวิชาการ ของนางอุษาสินี กันทะวงศ์ รายงานการสร้างและพัฒนาชุดฝึกทักษะ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

ผลงานวิชาการ รายงานการสร้างและพัฒนาชุดฝึกทักษะ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของนางอุษาสินี กันทะวงศ์  ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 31 (ทุ่งน้าวพุทธิมาศึกษากร) สพป.แพร่ เขต 1 บทคัดย่อ