ผลงานวิชาการ ของ นางศิริพร สีเทา รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการบวก เรื่องการบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ผลงานวิชาการ รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการบวก เรื่องการบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่1โรงเรียนอนุบาลแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ สพป.แพร่ เขต 1ของ นางศิริพร สีเทา  บทคัดย่อ