ผลงานวิชาการ ของนางนิภา ใจวงค์ รายงานผลการจัดกิจกรรมเล่านิทานคติธรรมประกอบการใช้สถานการณ์จำลองเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมทางสังคม

ผลงานวิชาการ รายงานผลการจัดกิจกรรมเล่านิทานคติธรรมประกอบการใช้สถานการณ์จำลองเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมทางสังคม สำหรับเด็กประถมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 ของนางนิภา ใจวงค์ สพป.แพร่ เขต 1  บทคัดย่