ผลงานวิชาการ นางยุพิน อภัยกาวี ผลการใช้นวัตกรรมแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ

ผลงานวิชาการ ผลการใช้นวัตกรรมแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นางยุพิน อภัยกาวี สพป.แพร่ เขต 1  บทคัดย่อ