ผลงานวิชาการ ของนางวรัชดา เกยงค์ เรื่องรายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะเรื่องการคูณ

ผลงานวิชาการ ของนางวรัชดา เกยงค์ เรื่องรายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะเรื่องการคูณ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของนางวรัชดา เกยงค์  สพป.แพร่ เขต 1 บทคัดย่อ