ผลงานวิชาการ ของนางสาวเครือวัลย์ หาญยศ เรื่องรายงานการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นนาฎศิลป์พื้นบ้าน

ผลงานวิชาการ เรื่องรายงานการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นนาฎศิลป์พื้นบ้าน เรื่องฟ้อนไหว้สาพระธาตุช่อแฮ สำหรับนักเรียนชั้นแระถมศึกษาปีที่ 6 ของนางสาวเครือวัลย์ หาญยศ ครูชำนาญการ สพป.แพร่ เขต 1  บทคัดย่อ