ตรวจเยี่ยมไทยรัฐ

นายกนก อยู่สิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 และเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.แพร่ เขต 1 ตรวจเยี่ยมการติดตั้งอุปกรณ์ DLTV และตรวจเยี่ยมสถานที่ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31 ซึ่งได้รับงบประมาณก่อสร้างใหม่

รูปภาพ: