ตรวจเยี่ยม DLTV

นายกนก อยู่สิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.แพร่ เขต 1 ตรวจเยี่ยมการติดตั้งอุปกรณ์ DLTV โรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม โดยมี นายสมาน โนรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ให้การต้อนรับ

รูปภาพ: