จัดการเรียนรู้เอกชน

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และเสริมสร้างการเรียนรู้ในทศวรรษที่ ๒๑ โครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑ วิทยากรโดย อาจารย์เอกรินทร์  สี่มหาศาล จากสำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์  จำกัด นายเทอดศักดิ์  ผิวเกลี้ยง นายกสมาคมครูเอกชนจังหวัดแพร่ กล่าวรายงาน

รูปภาพ: