ตักบาตรวันพระ

นายพรศักดิ์  ทานะขันธ์  ผอ.ร.ร.วัดน้ำโค้ง(คำหล้าราษฎร์นุกูล)  คณะครู บุคลากรและนักเรียน  ตักบาตรวันพระ ณ วัดน้ำโค้ง  เพื่อให้นักเรียนนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เป็นเยาวชนที่ดีมีคุณธรรมของชุมชนต่อไป

รูปภาพ: