ผลงานวิชาการ ของนายประสิทธิ์ อินวรรณา เรื่องรายงานการประเมินการดำเนินงานของเครือข่ายโรงเรียน

ผลงานวิชาการ ของนายประสิทธิ์  อินวรรณา เรื่องรายงานการประเมินการดำเนินงานของเครือข่ายโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 2 ของนายประสิทธิ์  อินวรรณารองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่เขต 1   บทคัดย่อ