ลงานวิชาการ ของเอนก วิกาหะ เรื่องการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ชุดแฟชั่นโชว์ของตานี

ผลงานวิชาการ ของเอนก วิกาหะ เรื่อง การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ชุด แฟชั่นโชว์ของตานี กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของเอนก วิกาหะ  บทคัดย่อ

ผลงานวิชาการ การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง มาลัยคู่บ่าวสาว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของเอนกวิกาหะ  บทคัดย่อ