ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลนักเรียน ผู้สมัครเข้ารับทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฏราชกุมาร (ม.ท.ศ.)

4 เมษายน 2567 นายสัญญา สิทธิเสนา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลนักเรียน ผู้สมัครเข้ารับทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฏราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 16 ปี 2567 จังหวัดแพร่ (โรงเรียนลองวิทยา โรงเรียนวังชิ้นวิทยา โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ โรงเรียนเทพนารี) โดยมี นายสุวิณ เทพสาธร รองศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประธานคณะกรรมการ