อนุมัติการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 รวมจำนวนทั้งสิ้น 4 ราย

มติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566

อนุมัติการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 รวมจำนวนทั้งสิ้น 4 ราย

เอกสารดาวน์โหลด