ผลงานวิชาการ ของนายต่อเกียรติ บำบัด ชุดการสอนคณิตศาสตร์ เรื่องการหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของปริซึม

ผลงานวิชาการ เรื่องการหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก กรวย และทรงกลม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของนายต่อเกียรติ บำบัด ครูชำนาญการ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ บทคัดย่อ