การจัดกิจกรรมโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี ๒๕๕๗ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ด้วยได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติว่าในปี ๒๕๕๗ นี้ทางมหาวิทยาลัยงดจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ในเดือน สิงหาคม ๒๕๕๗

เนื่องจากได้จัดงาน " เปิดบ้านวิทยาศาสตร์ " ไปแล้วเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคา ๒๕๕๗ และตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยจะมีการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี

ในเดือนสิงหาคม " เป็นประจำทุกปี "