ประกาศผลการคัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรับรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จ เป็นที่ประจักษ์ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2564