รับสมัครคัดเลือกครูผู้สอนชาวต่างชาติหรือครูผู้สอนชาวไทยเพื่อสอนวิชาภาษาอังกฤษในโรงเรียนคุณภาพชุมชน สังกัด สพป.แพร่ เขต 1