การประชุมทางไกลการนำข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR

21 มกราคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ. สพป.แพร่ เขต 1 นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ นางปนัดดา อุทัศน์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด การประชุมทางไกลการนำข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR และชี้แจงแนวทางการติดตามประเมินผลของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1 และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในที่พัก (WFH) รับชมผ่านช่องทาง Online

รูปภาพ: