รับชมรายการ “พุธเช้า...ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 2/2565

12 มกราคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รับชมรายการ “พุธเช้า...ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 2/2565 ผ่านช่องทาง Online ณ ห้องประชุมกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายไตรยศ เสรีรักษ์ นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า...ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 2/2565 เพื่อรับฟังข้อราชการและนโยบายจาก สพฐ. และนำไปสู่การปฏิบัติ โดยการรับชมผ่านช่องทาง Online ตามนโยบายการปฏิบัติงานภายในที่พัก (Work From Home) ของ สพฐ.อย่างเคร่งครัด เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

รูปภาพ: