การประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center)

วันที่ 5 มกราคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมกับ นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center) ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อเป็นการซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการ
ระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กำหนด
รูปภาพ: