ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง บุคคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ สพป.แพร่ เขต 1