ประชุมหารือแนวทางการจัดงานวันครู ครั้งที่ 66 ประจำปี 2565

วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการจัดงานวันครู ครั้งที่ 66 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

รูปภาพ: