ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกอัตราจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง แม่บ้าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1