ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีมหากุศลฯ ประจำปี 2564 ณ วัดเทพประทาน จังหวัดจันทบุรี