พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564 เพื่อสมทบทุนสร้างโรงครัวถวายวัดบ้านกางกี่ ณ วัดกางกี่ศรีอุดม