รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริการ ตำแหน่ง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1