แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัด สพป.แพร่ เขต 1