ประกาศผลการคัดเลือกผู้เสนอผลงานเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา