โครงการ "ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์"

4 ธันวาคม 2563 ดร.กนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "โครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์" โดยได้ทำความสะอาดบริเวณสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ร.9 โดยมี นายอดุลย์ เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุมโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ มีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรในสังกัดและหน่วยงานสถานศึกษาจังหวัดแพร่ ตลอดจนลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

รูปภาพ: