ประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา และชื่อผลงานที่เสนอขอรับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในรัดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)