ประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ที่มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๓)

ประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ที่มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๓)

เอกสารดาวน์โหลด