ประกาศผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ประกาศผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เอกสารดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลการสอบแข่ขันทางวิชาการ

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล รอบแรก

สามารถตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล ได้ทางเว็บไซต์ Link www.obecimso.net