มัคคุเทศก์น้อย

มัคคุเทศก์น้อย ร.ร.บ้านดอนชุม ได้นำคุณตาคุณยาย เยี่ยมชมกิจกรรมของโรงเรียนบ้านดอนชุม และพร้อมมอบรองเท้าผ้าใบให้กับนักเรียนคนละ  1คู่ เพื่อเอาไว้สวมใส่ เมื่อ 14 พฤษภาคม 2557 มี นายพูลศักดิ์ บุญเรืองศักดิ์ เป็น ผอ.ร.ร.

รูปภาพ: