รับสมัครสรรหาลูกจ้างชั่วคราวจากงบประมาณ ตำแหน่ง เวรยาม

รับสมัครสรรหาลูกจ้างชั่วคราวจากงบประมาณ ตำแหน่ง เวรยาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

เอกสารแนบ : 
1.ประกาศ.pdf